Horeca met een Hart

Horeca met een Hart is een warme actie dat voor het eerst in 2017 werd opgezet door Dominique Valcke en Koen Keukelier, beiden actieve beheerders van de Unie Belgische Horeca.

 

Het doel van Horeca met een Hart is tweeledig:

  • zoveel mogelijk centen ophalen via diverse acties bij de leden van de Unie Belgische Horeca voor een goed doel in het kader van De Warmste Week
  • een positief beeld van de horeca tonen

2017

In 2017 zamelden we zowat € 11.000 in voor Poverello.

2018

In 2018 kozen we voor vzw Kinderkankerfonds. Deze VZW verricht heel wat fantastisch werk voor kinderen en hun naaste familie die lijden aan kanker. Met de centen die we samen ophalen, hopen we tal van projecten van deze organisatie te kunnen ondersteunen.

 

Op woensdag 19 december mochten we de cheque gaan afgeven. En toen stond de teller dankzij de vele schenkers op € 18.027. 

Maar in de week na het afgeven van de cheque in Wachtebeke mochten we nog bijdragen ontvangen en verzamelden we dankzij al deze schenkers finaal € 18.678,10.